Half miljoen euro? O, dan is het verjaard!

Na verschillende fouten van politie en Justitie, is na acht jaar en drie maanden de totale onschuld bewezen van Ad van Velsen in zake verkrachting, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving (gijzeling). Na het indienen van de berekening van de veroorzaakte schade, verklaard Justitie op 2 november 2011 plotseling dat de zaak met ingang van 29 december 2004 verjaard zou zijn. We beschrijven in het kort het verhaal van Ad van Velsen, waarbij Justitie tot nu toe in gebreke is gebleven ten aanzien schadeloosstelling. Hierbij gebruikmakend van het uit de lucht gegrepen argument van verjaring. Daarmee het leven van de hardwerkende oud-ondernemer transport en logistiek in gruzelementen achterlatend.

Ad van Velsen was eigen ondernemer in transport, logistiek en handel in ongeregelde goederen. Beschuldigt door zijn toenmalige psychisch instabiele vrouw van verkrachting besluit de politie tot een zeer gewelddadige inval op 27 december 1999. Met deze inval waarbij ook verschillende persoonlijke eigendommen, waaronder ook erfstukken door de politie worden meegenomen en nooit meer terug kwamen. In sommige verslagen werden deze eigendommen omschreven, in andere verslagen wordt deze diefstal ontkent. Tevens werd naast de valse aangifte van verkrachting, de aangifte op valse gronden uitgebreid met poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het heeft acht jaar en drie maanden geduurd om Justitie te bewegen om de onschuld van Ad van Velsen en de gemaakte fouten te erkennen.

De gebeurtenissen die na 27 december 1999 volgen, maken het privé en zakelijke leven van Ad van Velsen onmogelijk. Dit is mede te lezen in zijn spraakmakende boek “Mijn Pleidooi” waarvan er inmiddels 2.500 exemplaren hun weg naar de lezers gevonden hebben. Het boek leest spannend weg en is een achtbaan van achtereenvolgende spannende gebeurtenissen en is los van de zaak een fantastisch verhaal om te lezen.

Ingaande op het advies van Professor dr. P.J. Van Koppen van de Universiteit van Maastricht en Professor mr. P.J.P. Tak van de Universiteit van Nijmegen, is de voorzitter van het College van procureurs-generaal, de heer Brouwer, tot de conclusie gekomen dat Ad van Velsen geheel onterecht als verdachte is aangemerkt (sepotcode 01). Uit beide onafhankelijke onderzoeken is namelijk gebleken dat Ad van Velsen onschuldig is en er grote fouten door politie en Justitie gemaakt zijn. Hiervoor bood de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal, de heer Brouwer, op 6 maart 2008 zijn oprechte verontschuldigingen aan. De heer Brouwer schrijft in zijn excuusbrief dat het gebruikelijk is, dat een advocaat een schadeberekening opstelt en deze vervolgens indient bij Justitie (landsadvocaat).

Gezien Ad van Velsen :

  • geheel onterecht als verdachte is aangemerkt,
  • door het recherche-team beroofd is van zijn persoonlijke eigendommen,
  • niet meer kon beschikken over diverse onroerende goederen in het buitenland,
  • driemaal ten onrechte woningen ontruimd werden,
  • onterecht in de gevangenis heeft gezeten,
  • extreem hoge advocaatkosten gemaakt heeft om zijn onschuld aan te tonen,
  • zijn gezinssituatie en privéleven ten gronde is gericht,
  • zijn werk niet meer kon uitvoeren ten gevolge van de politie-actie en daarop volgend gemaakte fouten,
  • van justitie zijde is opzettelijk geprobeerd om hem op valse gronden als psychiatrisch patiënt te laten opsluiten in een inrichting onder dwangverpleging met dwangmedicatie,
  • omdat hij onterecht als verdachte werd aangemerkt was het onmogelijk om verzekeringen af te sluiten.

 

Op 2 juli 2010 stuurt de advocaat van Ad van Velsen de schadeberekening naar Justitie, waarbij slechts een deel van de feitelijke schade gepresenteerd wordt. De gepresenteerde schade is voor maart 2008 berekend op ongeveer een half miljoen euro.

Als reactie op deze schadeberekening, verklaard landsadvocaat Pels Rijckens & Droogleever Fortuijn, met name mr. G.H.J. Bert-Jan Houtzagers en mw. mr. W.B. Gaasbeek dat de zaak per 29 december 2004 verjaard zou zijn. Dit is hoogst verdacht, gezien verschillende juristen, advocaten en zelfs voormalig minister van Justitie de heer Ivo Opstelten zich over deze zaak gebogen hebben tussen 29 december 2004 tot 2 november 2010, tot het moment waarop Justitie argument van verjaring uit de lucht greep.

Hierna volgen nog letterlijk honderden brieven over en weer, die Ad van Velsen en de Nederlandse overheid en daarmee de Nederlandse belastingbetaler miljoenen euro’s hebben gekost. Wie deze correspondentie leest (zie Het Dossier), raakt gezien de tegenstrijdigheden en veranderende weergave van feiten, al snel overtuigd dat Justitie functionarissen de waarheid en rechtvaardigheid geweld aandoen ten koste van de burger.

 

 

 

Contact en meer informatie

mijnpleidooi@gmail.com