Verkrachtingszaak Christina Bover-Leon en Ad van Velsen

Klik op de onderstaande titels om de stukken te downloaden voor inzage.

 

 

ARRESTATIE EN AANGIFTES
Verslagen van de arrestatie en gedane aangiftes.

27 december 1999 – Politie en Justitie stelen persoonlijke eigendommen.

 

ONDERZOEK POLITIE
Documenten met betrekking tot het onderzoek. Hieruit blijkt de ondeskundigheid en opzettelijke leugens, mogelijk om eerder gemaakte fouten of tegenstrijdigheden te verbloemen en/of bagatelliseren.

2000-01-06-1e KLACHT TEGEN RECHERCHE ROTTERDAM

2000-01-15-Tweede KLACHT tegen RECHERCHE ROTTERDAM

2000-02-01-Justitie schendt wettelijke verplichting ontlastend ALLE bewijs te verzamelen

2000-02-01-seksuele-gebeuren-tussen-man-en-vrouw

2000-02-03-verzoek-weggenomen-eigendom-pag-009

2000-03-10-adv-aan-off-just-vaginaal-vocht-ondergoed

2000-03-21-over-vaginaal-vocht-blz.309-310-Masters-Johnson

2000-04-26-Onderzoek Politie-ondergoed en laken zijn niet beschadigd

2000-05-04-Bericht Politie geeft na 135 dagen huissleutels terug

2000-07-31-Uitnodiging af-hankelijke klachtcommissie

2000-08-25-Recherche probeert mij te dwingen tot valse bekentenissen om een slag te slaan

2000-10-12-ontvangstbew-slipje-cristina

2000-10-12-terug-inbeslagg-goed-politie

2000-10-20-Burgemeester Opstelten en zijn bedrieglijke oordeel

2000-10-25-Van Coll PG kan haar fouten als vals sepot niet herstellen of overdoen

2000-11-05-Reactie-op-oordeel Korpsbeheerder

2000-11-23-Van COLL PG Sepot kan niet veranderd worden

2000-12-21-Verz-schadevergoeding-voorlopige hechtenis

 

EVALUATIE EN EXCUUS POLITIE ROTTERDAM

2001-08-03-evaluatie-excuusbrief-politie-108TA

2001-10-13-A. v. Velsen aan Politie Rotterdam Schade verlies

2001-10-09-Gespreksverslag Dir. Politie Rotterdam

2001-11-05-excuus-Politie-TA173-a6-1g

2001-11-06-Politie Rotterdam meent genoeg te doen

 

STUITING 2004

2004-08-26-Stuitingbrief-aan Min Just-Donner

 

ONSCHULD BEWEZEN
Verkrachting, poging tot doodslag en vrijheidsberoving weerlegt.

04 Februari 2008 – Onderzoeksrapport Universiteit Nijmegen.

15 februari 2008 – Onderzoeksrapport Universiteit Maastricht.

06 maart 2008 – Officieel excuus van het Openbaar Ministerie.

2008-03-14-Arr. Parket Rotterdam sepotcode onvoldoende wettig e

2008-03-14-Brief aan verz ArrparketRotterdam

2008-07-25-Adv van Andel aan Coll. PG GM Munnichs

 

LANDSADVOCAAT
De redenaties van de landsadvocaat om na bewezen en erkende onschuld (sepotcode 01) niet over te hoeven tot de wettelijk verplichte schadeloosstelling.

2010-07-02-A-schadeverzoek-van-adv-aan-landsadv

2010-11-02-verjaring-volgens-landsadevocaat

2010-07-12-Klacht tegen Staat Landsadv-naar jurist van PG

2010-11-02-verjaring-volgens-landsadevocaat

2010-12-13-van-advocaat-bezwaar-beroep-op-verjaring-101737- Brief Advocaat Pij

2011-01-06-afwijzing schadeverzoek

2011-04-06-afwijzing-klacht-Pels en Rijken

2011-04-06-opmerkingen-afwijzing-landsadv-Gaasbeek

2011-04-11-adv-aan-Groeninx-en-Velsen’Staat

2011-05-04van-adv-uitleg-afwijzing

2011-05-05-Aan-PG- Brouwer-verzoek-optreden

2011-05-11-Brief van Coll-PG

2011-11-22-klachtreactie-Bolhaar-aan minister

2011-11-23-opm-reactie-voorz-Bolhaar incl.2012-06-05

2012-03-10-begeleidend briefje-aan-Just.Col.P.G.Mevr.-Hirschorn A

2012-04-10-aan-coll.pg.origin-word-93

2012-06-05-Opmerking klachtreactie-Bolhaar-aan-min-Opstelten

2012-06-06-klachtafwijzing-min-just

2012-06-06-opmerkingen inzake-klachtafwijzing

2012-07-17-bericht-adv-Moszkowicz-Amsterdam

2012-07-20-AAN-MIN-OPSTELTEN

2012-08-03-Min-Vuiligheid enJustitie Reactie op verzoek herziening

2012-08-30-Beschamend-bericht-van-vvd-Doc1

2013-06-10-adv-meld-niet-naar-rechter-te-gaan-

 

NATIONALE OMBUDSMAN

2012-11-02-Klacht aan Nat Ombudsman adv v Rooijen

2013-03-29-antwoord-van-Ombudsman-DATUM-verkeerd-

2013-04-25-REACTIE-v-OP-BRIEF-Ombudsman-aan-adv

2013-09-18-Aan-Nationale Ombudsman

2013-10-04 -Van-adv-aan-nationale Ombudsman115306

2013-11-15-brief-van-ombudsman-20131118_150726

2013-12-30-Bericht-aan-Ombudsman-Brenninkmeijer-doc

2014-01-24-Antwoord v. Nat. Ombudsman op mijn brief van 2014-01

 

STUITING 2013

2013-08-20-stuiting-Minister-Veiligheid-Justitie

 

OVERIG

2001-07-10-GAK-Arbeidsongeschikt

2001-01-10-Eng-NL-1e-verklaring-S.M.M.v.Velsen-2C08-Blz151-

2013-09-26-Antwoord van Min op brief van 20 aug 2013 onderw. st

2013-12-15-Aan-Minister-Opstelten-Velsen

2014-01-31-Antwoord Ministerie op brief van 15 december 2013

2014-08-29-AAN MIN OPSTELTEN REPLIEK op 2014-01-31