Disclaimer

Geldigheid disclaimer
Door deze website te bekijken, maakt u gebruik van de server waar deze website op staat. Middels het gebruik van de server, wanneer u zowel leest, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Inhoud website
Berichten of artikelen op deze website kunnen door andere auteurs of medewerkers geplaatst zijn. Het is mogelijk dat plaatsing daarvan buiten weten van de redactie heeft plaats gevonden heeft. Deze berichten of artikelen kunnen op een later moment gecontroleerd, gewijzigd of verwijdert worden. De redactie kan dus geen verantwoordelijkheid dragen voor berichten van andere auteurs dan de hoofdredacteur (admijnpleidooi).

Advertenteren
Adverteerders zijn vrij om tegen betaling of andere tegenprestatie een boodschap of product uit te dragen. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze boodschap, het product of het doel dat de adverteerder tracht te bereiken. Desondanks behoudt onze redactie het recht om advertenties tussentijds te verwijderen of wijzigen, wanneer de schadelijk ten nadele is voor de medewerkers van deze website.

Doorverwijzingen en links
De redactie van deze website kan soms doorverwijzen naar informatie op andere websites van andere redacties of auteurs. Desondanks is de redactie op generlei wijze verantwoordelijk en kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites of de doelen die men daar tracht na te streven.

Technische dienst
De technische dient heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze website of de doelen welke zij nastreeft.