Over “Mijn Pleidooi”

Mijn Pleidooi is een in 2017 opgerichte website en denktank ter bestrijding van misstanden die worden veroorzaakt door valse politici, de dictatuur der topfunctionarissen en bestuurders. Deze woorden zijn helaas niet overdreven gebleken, al zal dit voor u mogelijk als nieuw in de oren klinken. De naam Mijn Pleidooi is afkomstig van het door Ad van Velsen in 2005 geschreven boek “Mijn Pleidooi”.

Het is nu niet de bedoeling om de talloze misstanden te melden en aan het licht te brengen. Dit hoeft ook niet meer, gezien er al genoeg websites zijn die uitvoerige verzamelingen van deze misstanden bevatten. De informatie op die websites is zo lijvig en vaak onoverzichtelijk, dat men uiteindelijk niet meer aan het bestrijden van problemen toekomt. Mocht u liever eerst uitvoerig al die dossiers door willen lezen, dan kunt u terecht bij de diverse sites die op de pagina genaamd Weblinks op deze website staan.

Het zal voor velen nostalgie zijn om weer problemen op te lossen. Vroeger ging men de straat op. Tegenwoordig procederen de meeste slachtoffers zich kapot. Anderen richten de zoveelste politieke partij op en weer anderen vullen websites met eindeloze dossiers en produceren folders die vervolgens niemand leest. Door veelheid aan informatie wordt desinteresse voor buitenstaanders gewekt, wat tot niets leidt. Laten we deze nonsens achter laten voor de genen die achter hun computer willen blijven hangen.

Eén van de doelstellingen van Mijn Pleidooi is het direct aanspreken van topfunctionarissen op gemaakte fouten en misdaden en vervolgens het afdwingen van correctie. Een andere doelstelling is het organiseren van protesten. Het wachten is niet meer op de politiek en uitslagen van verkiezingen. Gezien alle politieke partijen die in de regering komen geen belang hebben de misstanden op te lossen, maar liever in stand blijven houden.

Het is immers gebleken dat Ministers de zware misstanden in het geheel negeren, vooruit schuiven, bagatelliseren en uiteindelijk wegwuiven. Voor concrete voorbeelden verwijzen we naar het boek Mijn Pleidooi en de dossier-websites. In feite zeggen de problemen waar de normale burger in Nederland nu al tegenaan loopt al voldoende. Pensioenen die worden verlaagt, bejaarden die uit tehuizen gezet worden en de politie die door ondercapaciteit en onkunde vaak geen aangiften kunnen opnemen, laat staan misdaden oplossen. Verandering komt niet door het vullen van websites, rondhangen achter sociale media, maar komt alleen weer als we als volk voor ons zelf opkomen.